Home  >  Doorzaaien graszaad of herinzaaien?

Doorzaaien graszaad of herinzaaien?

Doorzaaien wordt veel gedaan in het voorjaar, op percelen waarvan niet zeker is of ze wel genoeg gaan opbrengen. Dit kan op vele manieren. Het voordeel is natuurlijk dat er nieuw gras in het perceel bij komt. Nieuw gras brengt altijd meer op dan oud grasland. Bovendien brengt het meer KVEM op. Een ander voordeel van doorzaaien is dat het in vergelijking met herinzaaien veel goedkoper is.

 

Doodspuiten, frezen, ploegen en egaliseren wordt immers niet gedaan. Aangezien bij doorzaaien meer concurrentie van de bestaande grasmat te verwachten is, is het wel aan te bevelen graszaadmengsels te nemen die bestaan uit Italiaans dan wel Engels raaigras. Goede doorzaaimengsels zijn: BG 3 Superplus en Green Spirit.

 

Bestel BG 3 Superplus en Green Spirit graszaad in de graszaadshop