Home  >  Graszaad en bemesting

Graszaad en bemesting

Sinds enkele jaren mag er geen stikstof meer worden gestrooid na half september. Geprobeerd wordt dat de overjarige graszaad gewassen opgenomen worden in de lijst van uitzonderingen waar nog een toepassing van stikstof geoorloofd is tot half oktober. In het oogstjaar kunnen veel halmen verwacht worden van gewassen die voor de winter veel sterke spruiten hebben gevormd. Het is vooral bij traag groeiende grassoorten daarom vaak noodzakelijk dat een stikstofbemesting wordt gegeven om de ontwikkeling voor de winter te stimuleren. 

 

Meer weten over wat voor product en bemesting geschikt is bel : 0527 275 066