Home  >  Meer melk met graszaad veehouderij

Meer melk met graszaad veehouderij

De melkquotering is gestopt. Vanaf nu wordt de grens van de productie bepaald door de veehouder. Het belang van de ruwvoerproductie neemt hierdoor verder toe. Afhankelijk van de bedrijfssituatie is het belang van een hogere ruwvoerproductie van eigen grond ook zeer actueel doordat krachtvoer erg duur is. In veel gevallen loont het zelfs om het aandeel ruwvoer in het rantsoen te verhogen ten koste van de melkproductie.

 

Bestel GreenSpirit Doorzaai geschikt voor Doorzaaien en inzaaien bij lage bodemtemperaturen en meer ruwvoer en meer melk.