Home  >  Wat is de ideale stoppelhoogte?

Wat is de ideale stoppelhoogte?

Gras moet na het maaien snel kunnen hergroeien. Als u een te zware snede maait, is het ondergras dat overblijft vaak geel. Dat betekent dat de hergroei moeilijker op gang komt. Een gevolg kan zijn dat onkruiden meer kans hebben zich te vestigen. Ook te diep maaien heeft een trage hergroei tot gevolg. Bij maaien moet u dus letten op stoppelhoogte (5 tot 6 cm) en snedezwaarte.

 

Bestel uw graszaad nu voordelig in de graszaadshop.