Home  >  Veehouderij  >  Groenbemesters

Groenbemesters

Een hoog organisch stof gehalte en een goede structuur van de bodem zijn onmisbaar voor een gewas. Barenbrug heeft hiervoor een serie grasgroenbemesters ontwikkeld die een sterke structuurverbetering geven van de bouwvoor en een hoger organisch stof gehalte.